Cách chọn tiết diện cáp cho máy phát điện

Cách chọn tiết diện cáp cho máy phát điện

Tùy theo ứng dụng công suất máy phát điện mà ta chọn tiết diện cáp sao cho phù hợp. Sau đây là một số cách chọn tiết diện cáp cho máy phát điện bạn cần biết.

Cách chọn tiết diện cáp cho máy phát điện

Cách chọn tiết diện cáp cho máy phát điện

– Đối với dây đồng:

Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jmax = 6 A/mm²; Dòng điện làm việc (A) 2,5 A/mm²

– Đối với dây nhôm:

Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jmax = 4,5 A/mm²; Dòng điện làm việc (A) 2,0 A/mm²

Việc tính toán cáp điện dựa trên các yếu tố: Chế độ làm việc của máy phát, công suất máy, chủng loại máy phát điện.

1. Máy phát điện gia đình 1 pha

Máy phát điện có hệ số công suất cosphi = 1: P(kW) = E(kVA)

Máy phát điện gia đình ứng dụng cấp điện dự phòng với công suất dự phòng, điện áp 1 pha U = 230Vac.

Dòng điện lớn nhất có thể đạt được: Imax = Pmax*1000/U = Emax*1000/U

Tiết diện cáp yêu cầu:

Smin = Imax/Jmax = Pmax*1000/(U*Jmax) = Emax*1000/(U*Jmax)

Ví dụ: Một máy phát điện gia đình có công suất định mức 5kVA (5KW), công suất lớn nhất 5.5kVA (5.5kW), ứng dụng cấp điện dự phòng.

Imax = 5.5*1000/230 = 24 A

+ Dây đồng: Smin = 24/6 = 4 mm2. Chọn dây 2*4 mm2

+ Dây nhôm: Smin = 24/4,5 = 5.3 mm2. Chọn dây 2*6 mm2

2. Máy phát điện công nghiệp 3 pha

Máy phát điện có hệ số công suất cosphi = 0.8: P(kW) = E(kVA)*0.8. Điện áp pha U = 400Vac.

– Với ứng dụng cấp điện dự phòng, công suất dự phòng là công suất lớn nhất

Dòng điện lớn nhất có thể đạt được:

Imax = Emax*1000/(U*1.732) = Pmax*1000/(U*1.732*0.8)

Tiết diện cáp yêu cầu:

Smin = Imax/Jmax = Emax*1000/(U*1.732*Jmax) = Pmax*1000/(U*1.732*Jmax*0.8)

– Với ứng dụng cấp điện liên tục, công suất liên tục = 70% công suất prime.

Dòng điện liên tục trung bình:

Ic = 70% Ep*1000/(U*1.732)= 70% Pp*1000/(U*1.732*0.8)

Tiết diện cáp yêu cầu:

Smin = Ic/Jc = 70%*Ep*1000/(U*1.732*Jc) = 70%*Pp*1000/(U*1.732*Jc*0.8)

Ví dụ: Một máy phát điện công nghiệp diesel 3 pha công suất prime 500kVA (400kW), công suất dự phòng 550kVA (440kW).

– Với ứng dụng cấp điện dự phòng: Emax = Es = 550kVA

Imax = 550*1000/(400*1.732) = 794 A

+ Dây đồng: Smin = 794/6 = 132 mm2. Chọn dây 3*150+1*95 mm2

+ Dây nhôm: Smin = 794/4,5 = 176 mm2. Chọn dây 3*185+1*120 mm2

– Với ứng dụng cấp điện liên tục: Ec = 70%Ep = 350kVA

Imax = 350*1000/(400*1.732) = 505 A

+ Dây đồng: Smin = 505/2.5= 202 mm2. Chọn dây 3*240+1*150 mm2

+ Dây nhôm: Smin = 505/2.0= 253 mm2. Chọn dây 3*300+1*185 mm2

Tùy theo ứng dụng công suất máy phát mà ta chọn tiết diện cáp phù hợp. Thông thường với máy phát điện 3 pha, chúng ta tính tiết diện cáp theo phương pháp 2 với ứng dụng cấp điện liên tục.